Jognyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

A Koller Panzió Étterem jogszerűen kezeli a személyes adatokat. Az alábbiakban információt kaphatnak arról, hogy milyen feltételek mellett, mennyi ideig kezeljük adataikat.

Fenntartjuk az itt leírtak megváltoztatásának jogát, erről ebben a nyilatkozatban tájékozódhatnak.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

Cégünk adatai a következők:
Név: Nász Krisztián ev.
Székhely: HU-7150 Bonyhád, Kőrösi Csoma S. u. 1.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám: +36 74 451 482
E-mail: info@kollerpanzio.hu

Weboldalunk néhány olyan hivatkozást (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók / partnerek oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a kollerpanzio.hu nem vállal felelősséget.

Cookie kezelés

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.

Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek akár 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Felhasználó a weboldal megnyitásakor hozzájárulhat a sütik használatához ellenkező esetben az oldal megfelelő működését nem tudjuk garantálni.

Személyes adatok kezelése

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy vendégeink a szállásról ajánlatot kérjenek. Ezen ajánlatok nem tekintendőek foglalásnak, az adatkezelő a megadott személyes adatok egyikén felveszi a kapcsolatot az ajánlatkérővel.

Az általunk tárolt személyes adatok:
vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma.

A személyes adatok kezelője: Nász Krisztián ev. HU-7150 Bonyhád, Kőrösi Csoma S. u. 1.

A szállásról ajánlatot kérő személy előzetesen hozzájárul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve b) pontjában foglaltakhoz:

GDPR 6. cikk. Az adatkezelés jogszerűsége

  • (1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
  • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

A személyes adatokat az ajánlatkéréstől számított két évig tároljuk. A hibásan kitöltött ajánlatkérésekre nem áll módunkban válaszolni.

Az érintett személy kérelmezheti a rá vonatkozó adatoknak hozzáférését, helyesbítését, törlését és korlátozását. Ezen felül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat egy export fájlban megkapja, vagy hozzájárulásával egy harmadik félnek továbbíthassuk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy adatvédelmi incidens bekövetkezését elkerüljük. 

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy egyes hatóságok adatok közlése céljából megkereshetik vállalkozásunkat. Ezen megkeresések teljesítését jogszabály írja elő, vállalkozisunk csak a megkeresés céljának megvalósításához szükséges személyes adatokat adja ki.

Weboldalunk bérelt szerveren található, amelyet úgy üzemeltetünk, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek elérhetőek, a jogosulatlan hozzáférés ellen védve vannak. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében mindent megteszünk, egy esetleges incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a károk elhárítása érdekében.

Szerzői jogok

A Koller Panzió weboldala, illetve az azon található minden képi és szöveges tartalom, nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak. 

A honlap teljes tartalma a vállalkozás tulajdona, annak felhasználása, reprodukálása kizárólag a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.

Linkek

Szolgáltatásaink néhány olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók / partnerek oldalaira vezet. A kollerpanzio.hu mindent elkövet, hogy csak olyan oldalakhoz biztosítsunk kapcsolatot, amelyek hasonlóan magas technikai és minőségi tartalmi követelményeknek tesznek eleget. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a kollerpanzio.hu nem vállal felelősséget.

Privacy Policy

A kollerpanzio.hu nyilatkozata a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről. Nyilatkozatunk azokat az elveket és gyakorlati módszereket tartalmazza, amelyek alapján és segítségével a kollerpanzio.hu tartalomszolgáltatásai a felhasználóikról keletkező adatokat és információkat kezelik és védik. Elveink az 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően biztosítják a személyes adatok védelmét.

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a kollerpanzio.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Személyes adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására részben szolgáltatásaink igénybevételéhez, részben azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

Felhasználók adatai

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.

Vélemény, hozzászólás?